Kancelaria oferuje pomoc prawną świadczoną przez profesjonalistów – radców prawnych oraz doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe, kompetencje oraz wiedza, a także profesjonalny zespół kancelarii pozwalają na sprawne i skuteczne prowadzenie powierzonych spraw. W swojej pracy kancelaria MNZ Legal & Tax cechuje się indywidualnym podejściem do każdej sprawy oraz poszukiwaniem optymalnych rozwiązań.

Kamil Myszka
radca prawny

Radca prawny Kamil Myszka, magister prawa, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1285, jest specjalistą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz pracodawców, pracowników, jak i osób ubiegających się o świadczenia emerytalno – rentowe. W kręgu jego zainteresowań, popartych praktyką, znajduję się również prawo administracyjne, oświatowe, jak i również zagadnienia z zakresu szkolnictwa wyższego.

Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Włada językiem angielskim.

Marek Nowacki
radca prawny

Radca prawny Marek Nowacki posiada wpis pod numerem OP-1369 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Absolwent kierunków Prawo oraz Filologia angielska.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego – w szczególności dochodzenia odszkodowań, dochodzenia wierzytelności, zajmuje się zagadnieniami prawa własnościowego, wspólnot mieszkaniowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo mediów (m.in. prawo autorskie, prawo Internetu), a także zagadnienia prawne związane ze stosowaniem nowych technologii.

Od początku 2018 r. świadczy również obsługiwanym podmiotom i jednostkom pomoc przy wdrażaniu rozwiązań związanych z rozpoczęciem obowiązywania w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Monika Zieniewicz
radca prawny & doradca podatkowy

Monika Zieniewicz jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1395 oraz doradcą podatkowym wpisanym pod numerem 13072. Od 2018 r. jest również członkiem Zarządu Oddziału Opolskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Gwarancją właściwego poziomu świadczonych usług jest jej wszechstronne wykształcenie:

  • studia prawnicze na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
  • studia z zakresu filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego
  • studia podyplomowe Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • autor artykułów naukowych oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.

W swojej działalności wspiera spółki prawa handlowego zarówno w zakresie ich bieżącego funkcjonowania, jak również w sferze ich zakładania i przekształceń oraz związanych z tym skutków podatkowych. Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Udział w kilkuset rozprawach i posiedzeniach sądowych daje gwarancję właściwej reprezentację w sprawach procesowych.